Toeristische informatie
centrum
van
Grez-Doiceau
informatie
centrum
van Grez-Doiceau
informatie centrum
van Grez-Doiceau

Fr   En

Grez-Doiceau
Grez-Doiceau is een vrij uitgestrekte gemeente die een oppervlakte van 5.544 ha bedekt en gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid aan landschappen, wat grotendeels te danken is aan een vol afwissellend reliëf.
De vallei van de Dijle en haar grootste zijrivieren - de Pisselet, de Train en de Nete - vormen het hydrografische structuur van Grez-Doiceau.
Het laaggelegen alluviale gedeelte is vlak, de hellingen daarentegen zijn steil en ingesneden. Tussen de valleien bevinden zich uitgestrekte plateaus.
Het grondgebied van Grez-Doiceau bestaat grotendeels (58%) uit landbouwgrond, voornamelijk gelegen op de plateaus en het lagergelegen gedeelte van de alluviale valleien. De bosrijke zones, die toch ook staan voor 20% van het landschap, bevinden zich in hoofdzaak op de heillingen.
Grez-Doiceau telt 12.000 inwoners, een antal dat sinds 1970 een forse groei heeft gekend.
Sinds de laatste fusie van gemeenten, Grez-Doiceau omvat de volgende dorpen: Archennes, Biez, Bossut, Cocrou, Doiceau, Gastuche, Gottechain, Grez, Hèze, Nethen en Pécrot.